دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

شهریه

نحوه پرداخت شهریه

الف: جهت پرداخت کامل شهریه :

ابتدا  با ورود به سایت گلستان  و  دریافت گزارش ۱۶۳ (فرم وجوه واریزی دانشگاه پیام نور) به شعب  بانک صادرات  مراجعه و نسبت به پرداخت شهریه اقدام  نمایید.

ب: پرداخت اقساطی :

در ابتدای  نیمسال تحصیلی با مراجعه به سایت گلستان و دریافت گزارش ۲۱۶۳ به شعب بانک صادرات مراجعه و نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایید.

نحوه تمدید کارت دانشجویی

جهت تمدید اعتبار کارت دانشجویی رعایت موارد مندرج در زیر الزامی است:

۱- تحویل یک نسخه از اصل فیش واریزی شهریه نیمسال جاری با درج رشته و گرایش تحصیلی پشت فیش شهریه

۲- تحویل کارت دانشجویی

لازم بذکر است کلیه برچسب های نیمسال قبل از درجه اعتبار ساقط بوده و فاقد هرگونه ارزش می باشد

*****************************************

نحوه پرداخت الکترونیک شهریه در سیستم گلستان

(بر روی تصویر زیر کلیک کنید)

e-sh-(www.pnunews.com)-01