پنجشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

رشته علوم تربیتی

دریافت برنامه هفتگی

تمامی کلاس های  تئوری و عملی و آزمایشگاه و  سالن وزشی “فقط” در تاریخ پنج شنبه ۲۲/۱۲/۹۲ صبح و عصر برگزار نمی گردد.

جبرانی آن توسط اساتید اعلام می گردد.

***

دانشجویانی که درس مبانی امور مالی و تنظیم  بودجه با استاد ناصری برداشته اند می توانند جهت دریافت جزوه این درس به دفتر برنامه ریزی و مدیریت کلاس ها مراجعه نمایند.

***

کلاس توجیهی پایان نامه با عنوان های انتخاب شده استاد بسطامی در تاریخ سه شنبه ۲۶/۱/۹۳ ساعت ۱۱:۳۰می باشد.

***

کلاس درس روشهای ارزشیابی آموزشی(برنامه ریزی) استاد بدیعی در تاریخ چهارشنبه ۲۱/۱۲/۹۲  ساعت  ۱۸-۱۴ برگزار نمی گردد. جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.